© 2015 |  Liftkan  |  GDPR

 

LIFTKAN KOMPLET - VÝŤAHY A ZDVÍHADLÁ

PORADENSTVO, PROJEKCIA

PREDAJ, VÝROBA, DODÁVKY A MONTÁŽ

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE

SERVIS, ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKYBUDÚCNOSŤ TRADÍCIE

 


 

SLUŽBY

 

PORADENSTVO A PROJEKCIA

Naši projektanti a konštruktéri Vám poskytnú všetky podklady pre riešenia výťahových šachiet a strojovní. Ponúkame vypracovanie technickej a konštrukčnej dokumentácie výťahov a výťahových šachiet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREDAJ, VÝROBA, DODÁVKY A MONTÁŽ

Zabezpečujeme predaj, výrobu, dodávky a montáž všetkých typov výťahov, zdvíhacích nákladných hydraulických plošín a výrobu výťahových komponentov, napr.výťahových kabín v rôznom vyhotovení a povrchovej úprave a iné.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPRAVY A REKONŠTRUKCE

Ponúkame Vám vykonávanie opráv, modernizácie a rekonštrukcie výťahov i postupnou metódou podľa želaní zákazníka až po príslušné skúšky za účasti Technickej inšpekcie SR, vrátane vypracovania technickej dokumentácie. Vykonávame repasie výťahových dielov napr.výťahových strojov, výťahových rozvádzačov, výplne výťahových kabín a pod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVIS, ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY

Poskytujeme kompletný servis výťahov v základnej, rozšírenej a komplexnej ponuke. Určení pracovníci na vykonávanie servisu sú vybavení servisnými vozidlami s potrebnými náhradnými dielami. Uvedenú činnosť zabezpečujeme pracovníkmi s dobrými odbornými znalosťami s príslušnou kvalifikáciou, dávajúcich maximálnu možnú záruku Vašej spokojnosti.